Tagged: b VB6

0

Membuat Colormap Pada Visual Basic 6 (VB6)

Color map adalah salah satu cara penyajian sebaran data dalam bentuk sebaran visual. Dengan menggambarkan sebaran data dalam gradasi warna akan lebih mudah dalam menganalisis sebaran data dalam bentuk ruang. Sebaran data akan dapat...